Ultimate attribusjonsfeil

Fortell meg om
moren din

Psykologi
Ikon psykologi.svg
For neste sesjon ...
  • Kognitive skjevheter
  • Mental Helse
  • Overtro
  • Berømte psykologer
Popper inn i tankene dine

De ultimate attribusjonsfeil er når en person tillegger negativ oppførsel fra medlemmer av en annen 'gruppe' ( nasjon , løp , Religion , etc.) til deres iboende karakter, mens forklarer bort enhver positiv oppførsel fra deres side som bare omstendig. Dette er en måte som kognitiv skjevhet av fordommer beholdes, til tross for bevis mot at det blir presentert.

Et eksempel på dette ble funnet i en studie som avslørte at hinduer som observerer negativ atferd blant Hinduer tilskrev denne oppførselen eksterne faktorer, mens den samme oppførselen blant muslimer ble antatt å være mangelfull karakter. Muslimer konkluderte med det samme om hinduer.