Feil retning

Jeg tror, ​​derfor er jeg det
Logikk og retorikk
Ikon logic.svg
Nøkkelartikler
Generell logikk
Dårlig logikk

Feil retning er en logisk feilslutning som oppstår når en årsak feilaktig betraktes som en effekt.

Dårligheten er en feilslutning av årsakssammenheng .

Innhold

Alternative navn

  • reverserende årsakssammenheng
  • forvirrende årsak og virkning
  • feil årsaksretning

Eksempler

  • Chanticleer hane galer høyt nok til å bringe solen opp.
  • Kreft årsaker røyking .
  • Gatelysene som slås på forårsaker Sol å sette.
  • Vind skyldes viftende trær.
  • Barn som spiller mye videospill er de mest voldelige. Det er klart at videospill gjør barn mer voldelige.
Ikke bare er dette en ikke-representativt utvalg , men det er mulig at voldelige barn spiller videospillfordide er voldelige.
  • Evolusjon forårsaker mutasjon